Oshiorenoya Agabi, nigerianeren som har funnet opp en datamaskin som snuser ut sprengstoff

Oshiorenoya Agabi, med base i Silicon Valley, har fanget det internasjonale teknologiske rampelyset etter å ha kommet opp med en datamaskin som kan lukte eksplosiver og hjelpe i tim